Zatoka_Istota_strona_ORG_PL

Zapraszam do naukowej analizy pojęć duchowych

„Ta strona prezentuje niezwykle ważne tematy dotyczące człowieka, z uwzględnieniem tkwiącej w nas wieczności. Wiedza tutaj zamieszczona nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy wzorowanej na sposobie pracy naukowców. Dotyczy ogólnej wiedzy o świecie, o możliwości istnienia Boga i o podstawowych zjawiskach religijnych. Tematy tu zebrane próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na aktualne pytania dotyczące naszej tożsamości, sensu życia człowieka oraz istnienia świata duchowego. Prowokują one kolejne pytania o istnienie zła i o obecny stan ludzkości. Niektórych będzie interesowało również pytanie o koniec świata. Podejmę zatem próbę odpowiedzenia na wszystkie te pytania.” – Janusz Mazur

Poniżej znajduje się spis wszystkich tematów na tej stronie!

(naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

ISTOTA – strona główna

 Moja Wizja wszechrzeczy - Essenceizm - Teoria wiecznego istnienia

(więcej o systemie analityczno-badawczym Essenceizm na stronie:

po polsku: www.essenceizm.pl  i po angielsku:  www.essenceism.com

oraz zamiesczonej to Prezentacji Essenceizmu

 

 Tematy podstawowe – Bóg i człowiek:

0.  Bóg i człowiek  -  Pytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę:

                                                      Kim jest Bóg?              Gdzie jest Bóg?

1.  Kim jest człowiek - Człowiek - osobna kategoria bytu

 

2. Nie jesteśmy zwierzętami – Strona fizyczna i strona duchowa człowieka

 

3.  Wieczność w człowieku – czego dotyczy nasza wieczność?

 

4.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

 

5.  Bóg jako Centrum - Pozycja Boga wobec wszechrzeczy

 

6.  Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

 

7.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

 

8.  Bóg a nauka - Bóg a nauka

 

9.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

 

10. Bóg jako Źródło i Początek Wszechrzeczy  - Dwoistość i dwubiegunowość

 

11. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

 

12. Określenia Boga - Jego atrybuty i możliwości

 

13. Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

 

14. Człowiek wobec wszechrzeczy - Człowiek wobec wszechstworzenia

 

15. Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka 

 

16. Początek ludzkości  - Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden?

 

Tematy ważne – Źródło zła:

0.  Wprowadzenie  - Dobro i zło 

 

1.  Początek zła - Istnienie zła i jego centrum

 

2.  Centrum zła - Tożsamość Szatana

 

3.  Nieprawdziwy bóg tego świata - Jak działa Szatan?

 

4.  Siła władzy kontra Pierwoistna Siła Miłości - Główny problem!

 

5.  Religijne zmaganie się ze złem - Historia zmagania się ze złem

 

6.  Obecny stan religii - Krytyczne spojrzenie na stan religii światowych

 

7.  Stan wytwarzany przez zło - Skutki “szatańskiej” cywilizacji

 

8.  Świat bez zła a obecny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

 

9.  Bóg a obecny świat - Chcę zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

 

10.  Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

 

11.  Sens duchowej historii ludzkości - Próbuję ogarnąć sens historii

 

12.  Za kulisami historii świata - Jak rozumieć przebieg historii

 

13. Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie sprawdził

 

14. Prawdziwy Bóg nie zna zła - Bóg nie zna zła

 

15.  Sens życia człowieka - Poszukiwanie celu i sensu życia człowieka

 

Tematy o Jezusie Chrystusie i Zbawieniu

0WprowadzeniePytanie o Jezusa, pytanie o Ducha Św., pytanie o wiarę

 

1. Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

 

2. Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel - Samotność Jezusa

 

3. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa - Kim jest Duch Św. i Jezus Chrystus?

 

4. Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza zjawisk ostatecznych

 

5. Zbawienie świata - Co musi zostać spełnione, aby zbawić świat?

 

6. Odpowiedzialność za zbawienie - Rola Boga, ludzi i aniołów w zbawieniu

 

7. Reinkarnacja a zbawienie - Kontrpropozycja wobec reinkarnacji i zbawienia

 

8. Zbawienie osobiste - Jak próbować uwolnić się z piekła?

 

9. Biblia dla współczesnych – Moja postawa wobec Biblii

 

Tematy ważne – Duchowość i wiara:

0WprowadzeniePytanie o Boga, pytanie o religię, pytanie o wiarę

 

1.  Świat duchowy - Opisuję zasady funkcjonowania świata duchowego

 

2.  Świat duchowy obecnie - Relacja między światem duchowym a fizycznym

 

3.  Świat duchowy – tło konfliktów - Próbuję zrozumieć konflikty duchowe

 

4.  Człowiek wobec śmierci - Co zrobić przed wejściem do świata duchowego

 

5. Główny problem moralny - Największy problem moralny ludzkości

 

6.  Wnioski z różnych religii - Wnioski z różnych poglądów religijnych

 

7.  Cuda – Czy cuda są potrzebne do podbudowania wiary?

 

8.  Wnioski z poruszanych tematów – Posumowanie głównych tematów

 

9.  Kompendium tematyczne                         

 

10. Kompendium alfabetyczne 

 

11. Krótkie wyjaśnienie treści strony

 

Tematy osobiste:

0.  Tematy osobiste - Pytanie o człowieka, pytanie o religię, pytanie o wiarę

 

1.  Osobiste koncepcje Boga - Przykładowe propozycje osobistej wizji Boga

 

2.  Pomoc Boża i modlitwa - Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę

 

3.  Człowiek wobec wiary w Boga - Jak odnaleźć Boga w swoim życiu?

 

4.  Słowa do wierzących - Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga?

 

5.  List do Ojca Niebieskiego - Jak wyrazić swoją miłość wobec Boga?

 

6.  Przeszkody  w zrozumieniu Boga - Czego ludzie nie dostrzegają?

 

7. Czas dyskusji - gdy każde słowo jest ważne - Drogi prowadzące do Boga

 

8.  Otwarcie na wiedzę duchową - Co mi było potrzebne, aby opisać te tematy

 

9. Poszukiwania i pytania – Czego jeszcze poszukuję?

 

10. Miłość i przyjaźń - Krótko o miłości, przyjaźni i samotności

 

11. Moja droga do Boga Chwila wspomnień na drodze poznania Boga

 

12. Marzenie o idealnym świecie - Miałem sen…

 

13. Model dla zrozumienia Boga  - Poznać Boga za pomocą naszej wyobraźni?

 

14. Przyszłościowa wizja wszechświata - Nowe pojrzenie na wszechświat

 

Kompendium alfabetyczne

 

Całość treści tej strony w formie książki pt. Dotyk wieczności jest rozprowadza w formie elektronicznej Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

W tym linku znajduje się spis treści książki pt. Dotyk wieczności            oraz dane dotyczące kontaktu z autorem - Januszem Mazurem:

emailowy  janusz.m@istota.net lub telefoniczny: kom. +48 696 027 040

Autor Janusz Mazur

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają tylko częściowo z poszukiwań uniwersalnej prawdy we wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystam przede wszystkim z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

Uwaga: autor na życzenie czytelnika wysyła bezpłatnie elektroniczne wersje swoich czterech książek:

"Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata"-

(175 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie Boga,

"Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie człowieka,

"Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zła,

"Essenceizm 4 – Wizja nie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zbawienia,

"Essenceizm 5 – Wieczność nie jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie wieczności.

"Essenceizm 6 – Nieprawdziwi bogowie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie roli religii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.ORG.PL