Kontakt:

Serdecznie zapraszam do wymiany poglądów na tematy poruszone na tej stronie internetowej.

email:janusz.m@istota.net , telefon: +48 (22) 7227700

Opublikowałem dotychczas dziesięć książek poruszających tematy umieszczone na tej stronie:

1. "Essenceizm 1 - Bóg nie jest z tego świata" - zrozumienie Boga

2. "Essenceizm 2 - My jesteśmy z tego świata" - zrozumienie człowieka

3. "Essenceizm 3 - Zło jest z tego świata" - zrozumienie zła

4. "Essenceizm 4 - Wizja nie z tego świata" - zrozumienie świata

5. "Essenceizm 5 - Wieczność nie z tego świata" - zrozumienie wieczności

6. "Essenceizm 6 - Nieprawdziwi bogowie z tego świata" - zrozumienie roli religii

7. "Essenceizm 7 - Miłość z tego i nie z tego świata" - zrozumienie siły miłości

8.  "Prawdziwy Bóg nie zna zła" - broszura analizująca zło

9.  "Dotyk nadziei" - powieść beletrystyczna typu science-fiction

10."Dotyk wieczności" - nowoczesna analiza pojęć religijnych

Książki o Essenceizmie wysyłam bezpłatnie w formie plików *pdf po otrzymaniu emaila z taką prośbą.

Wydawnictwo Literackie Białe Pióro w formie pliku pdf. oferuje wymienioną powyżej książkę „Dotyk wieczności”, której niektóre rozdziały są treścią tej strony,

oraz powieść science-fiction p.t. „Dotyk nadziei”, również w formie “papierowej”.

Z treścią opracowań o essenceizmie można zapoznać się na stonach:   

(po polsku):  www.essenceizm.org

 i po angielsku:  www.essenceism.org

 

Zapraszam do przejrzenia moich stron internetowych pod adresem:               (po polsku):  www.essenceizm.pl

 i po angielsku:  www.essenceism.com

Moje wyjaśnienie

To, co ja przedstawiam na moich stronach internetowych oraz w moich książkach, ma tłumaczyć, że zdefiniowany przeze mnie Byt Pierwoistny stworzył świat według Swojej koncepcji. Jeżeli Jego przymioty są rzeczywiście takie, jakie zostały opisane w systemie essenceizm, to Jego koncepcja świata jest doskonała. Zatem nie może być przez Niego poprawiana i modyfikowana ze względu na postępowanie ludzi, a szczególnie ze względu na wytworzone przez nich zło. Inaczej mówiąc, niedoskonałe istoty nie mogą modyfikować doskonałego Stwórcy.

Świat stworzony przez Byt Pierwoistny został przy wsparciu aniołów oddany pod władzę ludzi, aby utworzyli oni na Ziemi doskonały świat, zwany „religijnie” Królestwem Niebieskim. Takie było od początku zadanie dla nas wszystkich i takie jest nadal. Ponieważ to ludzie i aniołowie zepsuli dobrą sytuację i powstał świat niezgodny z koncepcją Stwórcy, to tylko ludzie i aniołowie mają to naprawiać.

Piszę o tym wszystkim i zwracam uwagę, że na pewno Bóg nie dokona naprawy naszego świata (zbawienia), zastępując odpowiedzialność ludzi i aniołów. Inaczej musiałby się przyznać do popełnionych przez siebie błędów, na przykład do tego, że dał ludziom wolną wolę. Religie niepotrzebnie czekają, aż Sam Bóg dokona zbawienia, naprawiając zło w formie Sądu Ostatecznego lub w formie jakiegoś końca świata. To się nigdy nie stanie.

Miłość Boga oraz Jego Miłosierdzie nie ma tu nic do rzeczy. To tylko takie religijne formy ucieczki religii od odpowiedzialności za zbawienie świata. To jest największy błąd wielu wyznań religijnych. Essenceizm jasno wykazuje, że Bóg nie może po nas sprzątać naszych brudów, czyli zło. On po prostu nie zna zła. Nie może też nam odbierać wolnej woli, poprawiając po nas złą rzeczywistość, którą ponoć z własnej woli ukształtowaliśmy.

W moich tekstach próbuję zasugerować sposoby na przywrócenie świata do koncepcji Stwórcy, wskazując, że muszą to zrobić ludzie prowadzeni przez Syna Bożego oraz wspierani przez aniołów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia