Cele Teorii wiecznego istnienia

1. Najważniejszym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie faktu istnienia stanu poza czasem i przestrzenią, czyli świata duchowego. Nie powinno to być aktem wiary religijnej ani wiedzą tajemną.

2. Równoczesnym celem teorii wiecznego istnienia jest przekazanie wiedzy o istnieniu wiecznego Bytu Pierwoistnego jako Stwórcy wszechrzeczy. Bóg nie może być tajemnicą. Ma ją zastąpić wiedza o Nim.

3. Bardzo ważnym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie wieczności w człowieku, jako właściwego stanu jego rzeczywistości.

4. Emocjonalnym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie, że kosmos, życie i ludzie zostali stworzeni na skutek działania Pierwoistnej Siły Miłości. Wprowadza ona do czasoprzestrzeni wszechświata pochodzące od Stwórcy Prawa stworzenia i Energię Pierwszej Przyczyny. Zatem można powiedzieć, że stworzenie wszechświata było aktem miłości wobec ludzi i że został on stworzony dla nich.

5. Praktycznym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie, że wieczność tkwi w osobie duchowej prowadzonej przez życie przez osobę fizyczną.

6. Obowiązkowym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie światowym religiom, by całkowicie zmieniły swoje posłannictwo. Chodzi o utworzenie nowego oblicza religii, aby posługując się miłością, zaczęły działać na rzecz zbawienia ludzkości od zła.

7. Bieżącym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie ludziom, a szczególnie politykom oraz duchowieństwu wszelkich religii, aby zaniechały posługiwania się siłą władzy i zaczęły stosować miłość we wszystkich swych aktywnościach.

.

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia