„Dotyk wieczności”:

Tematy na tej stronie stanowią również poszczególne rozdziały mojej książki pod tytułem „Dotyk wieczności”.

W Wydawnictwie Literackim Białe Pióro jest dostępny pełny tekst mojej książki w w formie elektronicznej.

Bezpośredni kontakt e-mailowy z autorem: bamijo@istota.net,  janusz.m@istota.net, lub telelefoniczny: +48 696 027 040.

 Poniżej prezentuję spis treści tej książki (naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego rozdziału)

„DOTYK  WIECZNOŚCI”

(„Logiczna droga do zrozumienia istnienia wiecznośći w człowieku”)

  

Spis treści

Wizja wszechrzeczy - Essenceizm - Wizja wszechrzeczy

Jak zrozumieć samego siebie …….………………………………………….

 

1. Byt Pierwoistny - Byt Pierwoistny

W poszukiwaniu Nieskończoności – Próbuję opisać Boga – krok 1…………

 

2.  Bóg jako Centrum - Bóg jako Centrum

Bóg jako Centrum wszechstworzenia – Próbuję opisać Boga – krok 2 ………..

 

3. Osobowość Boga - Osobowość Boga

Wizja wszechświata – Próbuję opisać Boga – krok 3 ……………………….

 

4.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

Bóg jako Źródło istnienia – Próbuję opisać Boga – krok 4 …………………………

 

5.  Bóg a nauka - Bóg a nauka

Bóg wobec nauki – Próbuję opisać Boga – krok 5 …………………………

 

6.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

Bóg jako Rodzic i Uczestnik ewolucji – Próbuję opisać Boga – krok 6 ………………..

 

7. Bóg jako Źródło wszechrzeczy - Bóg jako Źródło wszechrzeczy

Dwoistość i dwubiegunowość wszechrzeczy – Próbuję opisać Boga – krok 7

 

8. Człowiek – Istota wieczna - Człowiek – Istota wieczna

Definiowanie człowieka ………………………………………………………

 

9.  Człowiek wobec wszechstworzenia – Człowiek wobec  wszechstworzenia

Miejsce człowieka wobec Boga i wszechstworzenia  …………………………

 

10.  Człowiek a inne byty duchowe - Człowiek a inne byty duchowe

Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka  ………………………………

 

11. Serce Boga - Serce Boga

Próbuję zrozumieć Serce Boga ..............................……..……………………

 

12.  Początek zła -  Początek zła

Początek stnienia zła …………………...…………………….……………

 

13.  Centrum zła - Szatan - Centrum zła - Szatan

Istnienie zła i jego centrum ……………………………………….……

 

14a. Świat bez zła a becny świat    - Świat bez zła a obecny świat

Gdzie teraz właściwie żyjemu? ...............

 

14b.  Koniec świata - Koniec świata

Strach przed końcem świata, Sądem Ostatecznym i wiecznym piekłem ……

 

14c. Bóg a obecny świat  -   Bóg a obecny świat

Próbuję zrozumieć świat z punktu widzenia Boga ……………………………

 

15. Jezus Chrystus - Jezus Chrystus

Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa ………………………………………

 

16. Jezus – Samotny OdkupicielJezus Chrystus – Samotny Odkupiciel

Samotność Jezusa ………………………………………………………….

 

17. Tajemnice Ducha Św. I Jezusa - Tajemnice Ducha Św. I Jezusa

Kim jest Duch Święty i Jezus Chrystus? …………..

 

18. Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny

Analiza zjawisk Zmartwychwstania i Sądu Ostatecznego? …....................

 

19. Świat duchowy  - Świat duchowy

Próbuję opisać zasady funkcjonowania świata duchowego ………………….

 

20. Świat duchowy obecnie - Świat duchowy obecnie

Jak obecnie funkcjonuje świat duchowy ze światem fizycznym? …………..

 

21. Świat duchowy - tło konfliktów - Świat duchowy - tło konfliktów

Próbuję zrozumieć tło konfliktów między światem duchowym a fizycznym ….

 

22. Człowiek wobec śmierci - Człowiek wobec śmierci

Co warto wiedzieć przed wejściem do świata duchowego? …………………....

 

23. Główny problem moralny - Główny problem moralny

Największy problem moralny ludzkości wobec Boga …………………………

 

24. Sens duchowej historii ludzkości - Sens duchowej historii ludzkości

Próbuję ogarnąć sens duchowych dziejów ludzkości ………………….…….

 

25. Za kulisami historii świata - Za kulisami historii świata

Jak rozumieć polityczny przebieg obecnej historii świata ..……..…………

 

26. Zbawienie świata - Zbawienie świataOdpowiedzialność za zbawienie

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby świat został zbawiony? ….……

 

27. Reinkarnacja a pojęcie zbawienia - Reinkarnacja a pojęcie zbawienia

Kontrpropozycja do chrześcijańskiego zbawienia i do reinkarnacji ..………

 

28. Zbawienie osobiste -  Zbawienie osobiste

Jak próbować uwolnić się z piekła? ………………………………………….

 

29. Pomoc Boża i modlitwa - Pomoc Boża i modlitwa

Próbuję zrozumieć pomoc Bożą i modlitwę ……………………………………

 

30. Sens życia człowieka - Sens życia człowieka

Próbuję określić właściwy cel i sens życia człowieka ………………………...

 

31. Model dla zrozumienia Boga - Model dla zrozumienia Boga

Jak zrozumieć Boga za pomocą ludzkiej wyobraźni? ………………………..

 

32. Poglądy i wnioski z różnych religii - Poglądy i wnioski z różnych religii

Wnioski z różnych poglądów religijnych na świecie …………………………

 

33. Słowa do wierzących - Słowa do wierzących

Co warto wyjaśnić ludziom wierzącym w Boga? ……..................…………

 

34. Poszukiwanie Boga dla każdego - Poszukiwanie Boga dla każdego

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym? ….……………………………

 

35. Czas dyskusji - Słowo staje się ciałem? - Słowo staje się ciałem?

Samodzielna droga poznawania Boga …........................................………

 

36. Proste sposoby poznawania Boga - Proste sposoby poznawania Boga

Proste przykładowe propozycje osobistej wizji Boga  …………..…………..

 

37. Miłość i przyjaźń - Miłość i przyjaźń i List miłosny do Boga

Krótko o miłości, przyjaźni i samotności …………………………………....

 

38a. Futurystyczna wizja wszechświata - Futurystyczna wizja wszechświata

Szersze spojrzenie na świat stworzony przez Boga …….………………………....

 

38b. Czarny scenariusz dla ludzkości - Czarny scenariusz dla ludzkości

Oby się nigdy nie spełnił …….………………………....

 

39. Otwarcie na wiedzę duchową - Otwarcie na wiedzę duchową

Co jest potrzebna, aby zacząć opracowywać takie tematy? ………………

 

40. Marzenie o idealnym świecie - Marzenie o idealnym świecie

Miałem sen……………………………………......................……….............

 

Zakończenie - Wnioski podsumowujące poruszane tematy

Zapamiętaj to przed wejściem do wieczności .........................................

 

Kompendium alfabetyczne - Kompendium tematyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczność w człowieku  -  ISTOTA.ORG